Matematika Diákolimpia

 

 

Ezen a lapon követhető az IMO és MEMO csapat kiválasztásának módja. Az alábbi hirdetmény foglalja össze a tudnivalókat:

 

Olimpiai válogatóversenyek (IMO, MEMO)

A 2018. ´evi IMO es MEMO versenyekre a csapatok kiv´alaszt´asa v´alogat´oversenyeken t¨ort´enik.  A lebonyol´ıt´as rendje a k¨ovetkez˝o:

N´egy v´alogat´overseny lesz, amelyek k¨ozu¨l az els˝o kett˝on b´arki r´eszt vehet. Az els˝o ezek k¨ozu¨l k¨oz¨osen keru¨l lebonyol´ıt´asra az EGMO v´alogat´oversennyel, tervezett időpontja november 10. A m´asodik a Sur´anyi-eml´ekverseny, m´arcius 6-án. A harmadik ´es negyedik v´alogat´oversenyen, amire ´aprilis m´asodik fel´eben keru¨l sor k´et napon ( április 20-21. p´entek-szombat), az arra megh´ıvottak vehetnek r´eszt. Megh´ıv´ast azok kapnak, akik a kvalifik´aci´os pontgyu˝jt´esben az els˝o 24 helyen v´egeznek. Ha a 24. helyen (esetleg többszörös) holtverseny alakul ki, akkor a holtversenyesek között az első két válogatóversenyen szerzett összpontszám rangsorol.

 

1. Válogatóverseny: Nov. 10., 14:15-18:45. 
Helyszínek: Budapest - ELTE TTK Északi tömb -1.85 Harmónia terem, Pécs - PTE TTK, F épület, F/211, Debrecen - Debreceni Fazekas 211-es tanterem, Szeged - Radnóti M. Gimn, 314-es terem
 

 

Egy-egy kvalifik´aci´os pontot lehet szerezni a k¨ovetkezo˝ m´odokon:

1.   A 2017. évi Ku¨rsch´ak-versenyen d´ıj vagy dics´eret.

2.  A K¨oMaL 2016–2017. ´evi B-pontverseny´eben az el´erhet˝o pontsz´am 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben el´ert 1–6. helyez´es.

3.  A K¨oMaL 2017–2018. ´evi B-pontverseny´eben a 2018. m´arcius 31- ig megszerezhet˝o pontok 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben 2018. m´arcius 31-´en az 1–6. helyez´esek valamelyike.

4.  Az els˝o v´alogat´oversenyen az 1–12. helyez´esek valamelyike.

5.   A m´asodik v´alogat´oversenyen az 1–12. helyez´esek valamelyike.

 

A Ku¨rsch´ak-versenyen kapott els˝o d´ıj´ert ill. v´alogat´oversenyen az ¨osszes feladat megold´as´a´ert dupla pontsz´am j´ar. (Ezek a kvalifik´aci´os pontok csak a k´et utols´o v´alogat´overseny r´esztvev˝oinek kiv´alaszt´as´ara szolg´alnak, nem sz´am´ıtanak be a v´alogat´oversenyeken megszerezhet˝o pontok k¨oz´e.)

A n´egy v´alogat´overseny mindegyik´en az olimpi´akhoz hasonl´oan 7 pont j´ar mindegyik feladat helyes megold´as´a´ert. A n´egy v´alogat´overseny pontsz´amait ¨osszeadva, a 6 legnagyobb pontsz´amot el´ert versenyz˝o alkotja az IMO-csapatot, a k¨ovetkez˝o 6, a felt´eteleknek eleget tev˝o versenyz˝o a MEMO csapatot. (Felt´etelek: a MEMO-n nem vehet r´eszt, aki m´ar volt IMO-csapat tagja, ill. aki 12. oszt´alyos.)

 

A kvalifikációs pontok részletesen az alábbiakban olvashatók:

 

A tavalyi KöMaL-eredményük alapján az alábbiaknak van 1 pontjuk:

 (12.osztály) Bukva Balázs, Gáspár Attila, Imolay András, Döbröntei Dávid, Janzer Lili, Németh Balázs, Daróczi Sándor, Simon Dániel;

(11. osztály) Matolcsi Dávid, Kerekes Anna, Schrettner Jakab, Szabó Kristóf, Győrffy Ágoston, Szabó Dávid;

( 10. osztály) Weisz Máté, Nagy Nándor.