Matematika Diákolimpia

 

 

Ezen a lapon követhető az IMO és MEMO csapat kiválasztásának módja. Az alábbi hirdetmény foglalja össze a tudnivalókat:

 

Olimpiai válogatóversenyek (IMO, MEMO)

A 2019. ´evi IMO es MEMO versenyekre a csapatok kiv´alaszt´asa v´alogat´oversenyeken t¨ort´enik.  A lebonyol´ıt´as rendje a k¨ovetkez˝o:

N´egy v´alogat´overseny lesz, amelyek k¨ozu¨l az els˝o kett˝ore elsősorban azokat várjuk, akinek volt már országos versenyen számottevő eredménye. Az els˝o ezek k¨ozu¨l k¨oz¨osen keru¨l lebonyol´ıt´asra az EGMO v´alogat´oversennyel, tervezett időpontja november 16. A m´asodik a Sur´anyi-eml´ekverseny, m´arcius 5-én. A harmadik ´es negyedik v´alogat´oversenyen, amire ´aprilis m´asodik fel´eben keru¨l sor k´et napon ( április 26-27. p´entek-szombat), az arra megh´ıvottak vehetnek r´eszt. Megh´ıv´ast azok kapnak, akik a kvalifik´aci´os pontgyu˝jt´esben az els˝o 24 helyen v´egeznek. Ha a 24. helyen (esetleg többszörös) holtverseny alakul ki, akkor a holtversenyesek között az első két válogatóversenyen szerzett összpontszám rangsorol.

 

 

Egy-egy kvalifik´aci´os pontot lehet szerezni a k¨ovetkezo˝ m´odokon:

1.           A 2018. évi Ku¨rsch´ak-versenyen d´ıj vagy dics´eret.

2.          A K¨oMaL 2017–2018. ´evi B-pontverseny´eben az el´erhet˝o pontsz´am 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben el´ert 1–6. helyez´es.

3.         A K¨oMaL 2018–2019. ´evi B-pontverseny´eben a 2019. m´arcius 31- ig megszerezhet˝o pontok 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben 2019. m´arcius 31-´en az 1–6. helyez´esek valamelyike.

4-5.            Az els˝o  ill. második v´  alogat´oversenyen az 1–12. helyez´esek valamelyike.

6-7.             A harmadik ill. negyedik válogatóversenyen az 1-6. helyezések valamelyike.

 

A Ku¨rsch´ak-versenyen kapott els˝o d´ıj´ert ill. v´alogat´oversenyen az ¨osszes feladat 7 vagy 6 pontos megold´as´a´ert dupla pontsz´am j´ar. Az 1-5. alapján szerzett kvalifik´aci´os pontok a k´et utols´o v´alogat´overseny r´esztvev˝oinek kiv´alaszt´as´ara, az 1-7. öszesített eredménye holtverseny eldöntésére szolg´alnak,  nem sz´am´ıtanak be a v´alogat´oversenyeken megszerezhet˝o pontok k¨oz´e.

A n´egy v´alogat´overseny mindegyik´en az olimpi´akhoz hasonl´oan 7 pont j´ar mindegyik feladat helyes megold´as´a´ert. A n´egy v´alogat´overseny pontsz´amait ¨osszeadva, a 6 legnagyobb pontsz´amot el´ert versenyz˝o alkotja az IMO-csapatot, a k¨ovetkez˝o 6, a felt´eteleknek eleget tev˝o versenyz˝o a MEMO csapatot. (Felt´etelek: a MEMO-n nem vehet r´eszt, aki m´ar volt IMO-csapat tagja, ill. aki 12. oszt´alyos.) Holtverseny esetén  a kvalifikációs pont rangsorol. Ha ez is egyenlő, akkor a feladatokra kapott pontszámok számítanak, a legjobbtól lefelé haladva. Ha itt se lenne különbség, sorsolás dönt.

 

A tavalyi KöMaL-eredményük alapján az alábbiaknak van 1 pontjuk:

 (12.osztály) Dobák Dániel, Győrffy Ágoston, Kerekes Anna, Matolcsi Dávid, Pituk Gábor,  Schrettner Jakab, Szabó Dávid, Szabó Kristóf,; 

 (11. osztály) Beke Csongor, Nagy Nándor, Weisz Máté,.

( 10. osztály) Füredi Erik.