Matematika Diákolimpia

 

 

Ezen a lapon követhető az IMO és MEMO csapat kiválasztásának módja. Az alábbi hirdetmény foglalja össze a tudnivalókat:

 

Olimpiai válogatóversenyek (IMO, MEMO)

A 2019. ´evi IMO es MEMO versenyekre a csapatok kiv´alaszt´asa v´alogat´oversenyeken t¨ort´enik.  A lebonyol´ıt´as rendje a k¨ovetkez˝o:

N´egy v´alogat´overseny lesz, amelyek k¨ozu¨l az els˝o kett˝ore elsősorban azokat várjuk, akinek volt már országos versenyen számottevő eredménye. Az els˝o ezek k¨ozu¨l k¨oz¨osen keru¨l lebonyol´ıt´asra az EGMO v´alogat´oversennyel,  időpontja november 16. A m´asodik a Sur´anyi-eml´ekverseny, m´arcius 5-én. A harmadik ´es negyedik v´alogat´oversenyen, amire ´aprilis m´asodik fel´eben keru¨l sor k´et napon ( április 26-27. p´entek-szombat), az arra megh´ıvottak vehetnek r´eszt. Megh´ıv´ast azok kapnak, akik a kvalifik´aci´os pontgyu˝jt´esben az els˝o 24 helyen v´egeznek. Ha a 24. helyen (esetleg többszörös) holtverseny alakul ki, akkor a holtversenyesek között az első két válogatóversenyen szerzett összpontszám rangsorol.

 

A Surányi János emlékverseny, a második válogató, március 5-én lesz a Matematikai Kutatóintézet nagytermében (Bp. Reáltanoda utca 13-15.) 10-14 között. Elsősorban azok részvételére számítunk, akiknek van már országos versenyen számottevő eredménye.

 

 

Egy-egy kvalifik´aci´os pontot lehet szerezni a k¨ovetkezo˝ m´odokon:

1.           A 2018. évi Ku¨rsch´ak-versenyen d´ıj vagy dics´eret.

2.          A K¨oMaL 2017–2018. ´evi B-pontverseny´eben az el´erhet˝o pontsz´am 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben el´ert 1–6. helyez´es.

3.         A K¨oMaL 2018–2019. ´evi B-pontverseny´eben a 2019. m´arcius 31- ig megszerezhet˝o pontok 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben 2019. m´arcius 31-´en az 1–6. helyez´esek valamelyike.

4-5.            Az els˝o  ill. második v´  alogat´oversenyen az 1–12. helyez´esek valamelyike.

6-7.             A harmadik ill. negyedik válogatóversenyen az 1-6. helyezések valamelyike.

 

A Ku¨rsch´ak-versenyen kapott els˝o d´ıj´ert ill. v´alogat´oversenyen az ¨osszes feladat 7 vagy 6 pontos megold´as´a´ert dupla pontsz´am j´ar. Az 1-5. alapján szerzett kvalifik´aci´os pontok a k´et utols´o v´alogat´overseny r´esztvev˝oinek kiv´alaszt´as´ara, az 1-7. öszesített eredménye holtverseny eldöntésére szolg´alnak,  nem sz´am´ıtanak be a v´alogat´oversenyeken megszerezhet˝o pontok k¨oz´e.

A n´egy v´alogat´overseny mindegyik´en az olimpi´akhoz hasonl´oan 7 pont j´ar mindegyik feladat helyes megold´as´a´ert. A n´egy v´alogat´overseny pontsz´amait ¨osszeadva, a 6 legnagyobb pontsz´amot el´ert versenyz˝o alkotja az IMO-csapatot, a k¨ovetkez˝o 6, a felt´eteleknek eleget tev˝o versenyz˝o a MEMO csapatot. (Felt´etelek: a MEMO-n nem vehet r´eszt, aki m´ar volt IMO-csapat tagja, ill. aki 12. oszt´alyos.) Holtverseny esetén  a kvalifikációs pont rangsorol. Ha ez is egyenlő, akkor a feladatokra kapott pontszámok számítanak, a legjobbtól lefelé haladva. Ha itt se lenne különbség, sorsolás dönt.

 

A fenti szabály alapján 24 diák kapott kvalifikációs pontot. Közülük Póta Balázs és Szabó Dávid a további versenyzéstól visszalépett. A válogatókon szerzett pontszám alapján a soron következő három diák közül Bötkös Benedek szintén visszalépett. Így az április 26-27. napokon rendezett válogatóversenyre az alábbi 24  versenyző kapott meghívást:


Beke Csongor, Csaplár Viktor, Dobák Dániel, Gyimesi Péter, Füredi Erik, Győrffy Ágoston, Haiman Milán, Hámori Janka, Hegedűs Dániel, Jedlovszky Pál,  Kerekes Anna, Matolcsi Dávid, Molnár Bálint, Nagy Nándor, Pituk Gábor, Schrettner Jakab, Soós Máté, Szabó Balázs István, Szabó Kristóf, Tiderenczl Dániel, Tóth Balázs, Várkonyi Zsombor,  Weisz Máté,  Zsigri Bálint,

 

 

A kvalifikációs pontok részletesen az alábbiakban olvashatók:

 

1.         Kürshák-verseny alapján 2 pontot kap Matolcsi Dávid, 1 pontot kap Győrffy Ágoston, Haiman Milán

 

2.  A tavalyi KöMaL-eredményük alapján az alábbiaknak van 1 pontjuk:

 (12.osztály) Dobák Dániel, Győrffy Ágoston, Kerekes Anna, Matolcsi Dávid, Pituk Gábor,  Schrettner Jakab, Szabó Dávid, Szabó Kristóf,; 

 (11. osztály) Beke Csongor, Nagy Nándor, Weisz Máté,.

( 10. osztály) Füredi Erik.

 

3.         A KöMaL 2019. március 31-ig beérkezett eredményei alapján 1 pontot kap:

(12.osztály) Dobák Dániel, Győrffy Ágoston, Haiman Milán, Kerekes Anna, Schrettner Jakab, Szabó Dávid, Szabó Kristóf,
(11. osztály) Beke Csongor, Nagy Nándor, Weisz Máté,.

( 10. osztály) Csaplár Viktor, Füredi Erik, Hegedűs Dániel, Várkonyi Zsombor
4.         Az első válogatóverseny eredménylistája alapján az 1-12. helyezettek (mind a 12 versenyző 1 pontot kap): Matolcsi Dávid, Haiman Milán, Nagy Nándor, Szabó Kristóf, Beke Csongor, Schrettner Jakab, Dobák Dániel, Gyimesi Péter, Póta Balázs, Tiderenczl Dániel, Várkonyi Zsombor, Zsigri Bálint

 

5.         A Surányi János emlékverseny, a második válogató teljes eredménylistája alapján az 1-12. helyezettek: Haiman Milán, Schrettner Jakab, Dobák Dániel, Csaplár Viktor, Szabó Balázs, Zsigri Bálint, Matolcsi Dávid, Füredi Erik, Weisz Máté, Beke Csongor, Jedlovszky Pál, Soós Máté, Tóth Balázs. Közülük Haiman Milán kettő pontot kap.