Matematika Diákolimpia

 

 

Ezen a lapon követhető az IMO és MEMO csapat kiválasztásának módja. Az alábbi hirdetmény foglalja össze a tudnivalókat:

 

Olimpiai válogatóversenyek (IMO, MEMO)

A 2018. ´evi IMO es MEMO versenyekre a csapatok kiv´alaszt´asa v´alogat´oversenyeken t¨ort´enik.  A lebonyol´ıt´as rendje a k¨ovetkez˝o:

N´egy v´alogat´overseny lesz, amelyek k¨ozu¨l az els˝o kett˝on b´arki r´eszt vehet. Az els˝o ezek k¨ozu¨l k¨oz¨osen keru¨l lebonyol´ıt´asra az EGMO v´alogat´oversennyel, tervezett időpontja november 10. A m´asodik a Sur´anyi-eml´ekverseny, m´arcius 6-án. A harmadik ´es negyedik v´alogat´oversenyen, amire ´aprilis m´asodik fel´eben keru¨l sor k´et napon ( április 20-21. p´entek-szombat), az arra megh´ıvottak vehetnek r´eszt. Megh´ıv´ast azok kapnak, akik a kvalifik´aci´os pontgyu˝jt´esben az els˝o 24 helyen v´egeznek. Ha a 24. helyen (esetleg többszörös) holtverseny alakul ki, akkor a holtversenyesek között az első két válogatóversenyen szerzett összpontszám rangsorol.

 

 

Egy-egy kvalifik´aci´os pontot lehet szerezni a k¨ovetkezo˝ m´odokon:

1.   A 2017. évi Ku¨rsch´ak-versenyen d´ıj vagy dics´eret.

2.  A K¨oMaL 2016–2017. ´evi B-pontverseny´eben az el´erhet˝o pontsz´am 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben el´ert 1–6. helyez´es.

3.  A K¨oMaL 2017–2018. ´evi B-pontverseny´eben a 2018. m´arcius 31- ig megszerezhet˝o pontok 85 %-´anak megszerz´ese, vagy az A-pontversenyben 2018. m´arcius 31-´en az 1–6. helyez´esek valamelyike.

4.  Az els˝o v´alogat´oversenyen az 1–12. helyez´esek valamelyike.

5.   A m´asodik v´alogat´oversenyen az 1–12. helyez´esek valamelyike.

 

A Ku¨rsch´ak-versenyen kapott els˝o d´ıj´ert ill. v´alogat´oversenyen az ¨osszes feladat 7 vagy 6 pontos megold´as´a´ert dupla pontsz´am j´ar. (Ezek a kvalifik´aci´os pontok csak a k´et utols´o v´alogat´overseny r´esztvev˝oinek kiv´alaszt´as´ara szolg´alnak, nem sz´am´ıtanak be a v´alogat´oversenyeken megszerezhet˝o pontok k¨oz´e.)

A n´egy v´alogat´overseny mindegyik´en az olimpi´akhoz hasonl´oan 7 pont j´ar mindegyik feladat helyes megold´as´a´ert. A n´egy v´alogat´overseny pontsz´amait ¨osszeadva, a 6 legnagyobb pontsz´amot el´ert versenyz˝o alkotja az IMO-csapatot, a k¨ovetkez˝o 6, a felt´eteleknek eleget tev˝o versenyz˝o a MEMO csapatot. (Felt´etelek: a MEMO-n nem vehet r´eszt, aki m´ar volt IMO-csapat tagja, ill. aki 12. oszt´alyos.)

 

A fenti szabály alapján az április 20-21. napokon rendezett válogatóversenyre meghívást kap:


Kerekes Anna, Imolay András, Gáspár Attila, Matolcsi Dávid, Janzer Orsolya
Lili, Bukva Balázs, Weisz Máté, Győrffy Ágoston, Németh Balázs, Molnár-Sáska Zoltán, Szabó Dávid, Szemerédi Levente, Egri Máté, Tóth Balázs, Velkey Vince,

Beke Csongor, Zólomy Kristóf, Nagy Nándor, Schrettner Jakab, Daróczi 
Sándor, Döbröntei Dávid, Fuisz Gábor, Zsigri Bálint, Füredi Erik, Simon Dániel

 

Döbröntei Dávid az IMO életkorra vonatkozó szabályai szerint az olimpián nem indulhat, az utolsó válogatóversenyen nem vesz részt.

 

 

 

A kvalifikációs pontok részletesen az alábbiakban olvashatók:

 

Kürshák-verseny alapján 1 pontot kap Janzer Orsolya Lili, Matolcsi Dávid, Molnár-Sáska Zoltán, Kerekes Anna, Alexy Marcell, Záhorsky Ákos

 

 

A tavalyi KöMaL-eredményük alapján az alábbiaknak van 1 pontjuk:

 (12.osztály) Bukva Balázs, Gáspár Attila, Imolay András, Döbröntei Dávid, Janzer Lili, Németh Balázs, Daróczi Sándor, Simon Dániel;

(11. osztály) Matolcsi Dávid, Kerekes Anna, Schrettner Jakab, Szabó Kristóf, Győrffy Ágoston, Szabó Dávid;

( 10. osztály) Weisz Máté, Nagy Nándor.

 

A KöMaL 2018. március 31-ig beérkezett eredményei alapján 1 pontot kap:
(12. oszt.), Gáspár Attila, Imolay András, Bukva Balázs, Döbröntei Dávid Bence, Janzer Orsolya Lili, Daróczi Sándor, Molnár-Sáska Zoltán, Zólomy Kristóf, Busa Máté;

(11. oszt.) Schrettner Jakab, Matolcsi Dávid, Kerekes Anna, Szabó Dávid, Dobák Dániel, Pituk Gábor, Póta Balázs, Zsigri Bálint, Győrffy Ágoston;

(10. oszt.) Nagy Nándor, Weisz Máté, Noszály Áron, Beke Csongor;

(9. oszt.) Füredi Erik Benjámin;

 

Az első válogatóverseny teljes eredménylistája alapján az 1-12. helyezettek: Németh Balázs, Egri Máté, Imolay András, Beke Csongor, Bukva Balázs, Gáspár Attila, Kerekes Anna, Szemerédi Levente, Weisz Máté, Fuisz Gábor, Matolcsi Dávid, Velkey Vince, Tóth Balázs, Győrffy Ágoston. Közülük kettő pontot kap Németh Balázs és Egri Máté.

 

A Surányi János emlékverseny, a második válogató teljes eredménylistája alapján az 1-12. helyezettek: Gáspár Attila, Imolay András, Janzer Lili, Kerekes Anna, Molnár-Sáska Zoltán, Szemerédi Levente, Matolcsi Dávid, Tóth Balázs, Weisz Máté, Bukva Balázs, Fraknói Ádám, Győrffy Ágoston, Hanics Mihály, Schweitzer Ádám, Szabó Dávid, Velkey Vince,  Zólomy Kristóf. Közülük kettő pontot kap Gáspár Attila, Imolay András, Janzer Lili és Kerekes Anna.